31 มกราคม 2562 ปทุมธานี ปัญหาหมอกควันเพิ่มหนักกว่าเดิม

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/140240

ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้เกิดหมอกสีขาวปกคลุมตลอดทั้งพื้นที่ บริเวณถนน347 เทคโน-บางปะอิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีโรงงานบางแห่งปล่อยควันสีขาว และสีดำบางส่วน จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย คุณภาพอากาศบริเวณ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ข้อแนะนำด้านสุขภาพ ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติควรเฝ้าระวังสุขภาพ กลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง.